Psycholog dla dziecka

pomoc psychologiczna dla dzieci i rodziców

Psycholog dla dziecka Pomoc psychologiczna, czy psychoterapia dzieci i młodzieży dotyczy szerokiego spektrum problemów. Tych, które doświadczają osoby w każdym wieku oraz tych charakterystycznych wyłącznie dla wieku rozwojowego.

To również pomoc rodzicom, opiekunom i innym osobom związanym z dzieckiem i pragnącym poprawy jego funkcjonowania i komfortu. Dlatego najczęściej praca z małoletnimi odbywa się ze współudziałem dorosłych z nimi związanych. Rodzic, czy opiekun może występować tu jako:
-konsultant – kiedy dostarcza informacji pozwalających określić istotę problemu
-współpracownik – kiedy pomaga we wdrożeniu elementów programu terapeutycznego
-współpacjent – kiedy okazuje się, że ma wpływ na jakiś aspekt problemów dziecka, albo że podtrzymuje jego zaburzenia.

Pierwsze spotkanie odbywa się zawsze bez dziecka i służy zapoznaniu się z sytuacją i wstępnej jej ocenie pod kątem dalszego postępowania. Forma kontynuacji pracy uzależniona jest od konkretnego problemu, wieku dziecka, potrzeby dodatkowych konsultacji/badań przez innych specjalistów oraz innych uwarunkowań.

Nierzadko psycholog dla dziecka pracuje niemal wyłącznie rodzicami; bywa, że na zmianę spotyka się raz z dzieckiem raz z rodzicami; bywa, że głównie z dzieckiem, a tylko co jakiś czas z rodzicami. Zwykle im starszy pacjent, tym większa część terapii odbywa się wyłącznie z jego bezpośrednim udziałem – aczkolwiek nie jest to regułą.

Psycholog dla dziecka to również konsultant, czy doradca. Nie zawsze potrzebna jest terapia, a wystarcza porada, odpowiednie naprowadzenie, czy dostarczenie określonych informacji.