Psycholog dla dziecka
  • konsultacje dla rodziców
  • diagnozowanie dziecka
  • terapia i wsparcie dziecka

Psycholog
dla dziecka

Pomoc psychologiczna, czy psychoterapia dzieci i młodzieży dotyczy szerokiego spektrum problemów. Tych, które doświadczają osoby w każdym wieku oraz charakterystycznych wyłącznie dla wieku rozwojowego...

Moje
kwalifikacje

Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywane: w pracy w Ośrodku Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju; w pracy w Zespole Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego, w Centrum Terapii Rozwojowej...

Zasady
współpracy

Spotkanie (konsultacja, sesja terapeutyczna) trwa 50 minut, a jej koszt wynosi 130 zł. Indywidualnie ustala się inne warunki w szczególnych przypadkach (dotyczy to głównie konsultacji). Przybliżoną liczbę i harmonogram spotkań...