Oferta

zakres usług

 • konsultacje dla rodziców/opiekunów dotyczące szerokiego spektrum kwestii, np.:
  • jakie zachowania dziecka są normalne w danym wieku, a jakie nie
  • co powinno wzbudzać czujność
  • jak postępować w obliczu konkretnych sytuacji/zachowań dziecka
  • jak przezwyciężać pojawiające się problemy wychowawcze
  • jak budować system motywacyjny
  • jak wspomagać dziecko w jego rozwoju
  • jak konstruktywnie komunikować się z dzieckiem
  • jak najmniej boleśnie „przeprowadzić” dziecko przez rozwód rodziców
  • jak wspierać dziecko w trudnych sytuacjach
  • jak radzić sobie z własnymi rodzicielskimi emocjami
  • i inne...
 • diagnozowanie dziecka, np.:
  • diagnozę procesów poznawczych (pamięci, koncentracji, percepcji, rozumowania)
  • ocenę inteligencji
  • diagnozę cech osobowości i temperamentu
  • ocenę zaburzeń Integracji Sensorycznej
  • i inne...
 • terapię i wsparcie dla dzieci i młodzieży w różnorodnych kwestiach i problemach, np.:
  • trudności w radzeniu sobie z impulsywnością i pobudliwością
  • nieśmiałość
  • obniżona samoocena
  • różnego rodzaju zaburzenia lękowe
  • zaburzenia nastroju (depresja)
  • trudności w relacjach rówieśniczych
  • problemy z adaptacją do nowych warunków (przedszkole, nowa szkoła, przeprowadzka, itp.)
  • tiki
  • problemy szkolne
  • odmowa chodzenia do szkoły
  • problemy psychiczne po przeżytym stresie, traumie (PTSD)
  • moczenie
  • i inne...