O psychoterapii

poznawczo-behawioralnej

Psychologia poznawczo-behawioralna Terapia poznawczo-behawioralna (cognitive-behawiour therapy - CBT) jest terminem używanym do opisu interwencji psychoterapeutycznych, mających na celu zredukowanie stresu psychicznego i zachowań nieprzystosowawczych za pomocą zmiany przekonań i procesów poznawczych. Podstawowym założeniem CBT jest przyjęcie, że emocje i zachowania są w dużej mierze wynikiem określonego myślenia oraz że interwencje poznawcze i behawioralne mogą doprowadzić do zmian w rozumowaniu, zachowaniu, odczuwaniu.

Ze względu na solidne podstawy naukowe

oraz udowodnioną wysoką skuteczność terapia poznawczo-behawioralna cieszy się coraz większym powodzeniem wśród lekarzy, psychiatrów i psychologów.

Rośnie także zainteresowanie wykorzystaniem CBT

w pracy z młodzieżą i dziećmi. Zostało ono wzmocnione wieloma analizami, które przedstawiły terapię poznawczo-behawioralną jako obiecującą i skuteczną interwencję w leczeniu dziecięcych i młodzieżowych problemów psychicznych. Stwierdzono, że CBT u dzieci i młodzieży sprawdziła się w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, problemów interpersonalnych i fobii społecznej, odmowy chodzenia do szkoły, przedszkolnych problemów z zachowaniem, a także skutków wykorzystywania seksualnego i dodatkowo w leczeniu bólu. Ponadto terapię poznawczo-behawioralną zaleca się jako przynoszącą pozytywne skutki w zakresie innych problemów, włączając zachowania w okresie dojrzewania, odżywiania, zaburzenia po stresie pourazowych oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego.

Proporcje pomiędzy poznawczymi i behawioralnymi elementami

w obrębie poszczególnych programów interwencji terapeutycznej różnią się znacząco w zależności od rodzaju problemu oraz wieku pacjenta. Działanie terapeuty musi być dostosowane do poziomu poznawczego rozwoju dziecka. Im młodszy młodszy pacjent, tym więcej interwencji behawioralnych – konkretnych technik z jasnymi i prostymi poleceniami, natomiast nastolatki zajmują się już bardziej wyszukanymi procesami wymagającymi abstrakcyjnego myślenia pojęciowego.